27 juni 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:10
10:10 - 10:40

Hoe creëert u draagvlak als succesfactor voor gasloos verbouwen

Om Nederland van het aardgas af te krijgen is het noodzakelijk dat er draagvlak wordt gecreëerd. Dit draagvlak creëren wordt niet voor niets de derde kritische succesfactor genoemd. Hoe doet u dat bij de bewoners en binnen uw eigen organisatie en waarom is het zo belangrijk voor u als bouwer?

Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development, Nyenrode Business University

10:40 - 11:10

Met de wijkgerichte aanpak naar aardgasvrije wijken

Hoe gaan de gemeenten ervoor zorgen dat wijken aardgasvrij worden? Waar sturen ze op, wat verwachten ze van u als bouwer en hoe krijgen ze alle betrokkenen mee? Zoetermeer is een van de 27 gemeenten die meedoet met een proef van de rijksoverheid en krijgt hiervoor subsidie. De gemeenten die niet geselecteerd zijn moeten het zonder deze bijdrage doen, zoals de gemeente Breda. Zit er verschil in aanpak en hoe zit het met de financiering?

Greetje Bos, gemeente Breda 

Robin Paalvast, gemeente Zoetermeer

11:10 - 11:40

Pauze

12:30 - 13:20

Lunch

13:20 - 13:50

Welke alternatieven zijn er

Al snel wordt er aan de warmtepomp gedacht als alternatief voor gasloos bouwen of renoveren. Maar bijvoorbeeld restwarmte vanuit de Rotterdamse haven kan goed ingezet worden om een deel van de gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om een gebouw volledig van het gas af te krijgen? En welke gevolgen brengen deze oplossingen met zich mee voor u als bouwer?

Maya van der Steenhoven, directeur programmabureau Warmte Koude Zuid Holland

13:50 - 14:20

De nieuwe businesscase

Een belangrijk vraagstuk voor het aardgasloos bouwen en renoveren is de financiering en de nieuwe businesscase die hiermee gepaard gaat. Per gebouw, project of woning kan de investering heel verschillend uitvallen. Aan welke knoppen moet er gedraaid worden en door wie? En waar kunnen we snelheid maken zodat de opgave die er ligt gehaald wordt.

Ronald Schilt, Directeur Merosch

14:20 - 14:50

Pauze

14:50 - 15:20

De Warmtepomp - Het creëren van draagvlak

Alle ins & outs over de warmtepomp

Hoe kunt u maximaal besparen op energiekosten en minder CO2 uitstoten? De gaskraan wordt steeds verder dichtgedraaid en de overheid stimuleert verwarmen zonder dat er fossiele brandstoffen worden verbrand. Laat u informeren over wat een warmtepomp is, hoe deze werkt en waar u op moet letten in uw situatie. 

Rimme van der Ree, Algemeen directeur Klimaatexpert

16:00 - 17:00

Borrel + netwerken